• ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
    رزین آجر نما / رزین آجر نسوز/ رزین جهت آجر/ رزین روی آجر/ رزین مخصوص آجرنما/ رزین نانو آجر/ رزین آجر

    رزین آجر نما / رزین آجر نسوز/ رزین جهت آجر/ رزین روی آجر/ رزین مخصوص آجرنما/ رزین نانو آجر/ رزین آجر

    خصوصیات: محلول پلی فنیل سیلوکسان حلال در تولوئن، محلول اصلاح...
    توضیحات بیشتر