پودر بندکشی رنگی

پودر بندکشی رنگی

مشخصات محصول

  • رنگ :تنوع

  • کیفیت و تنوع رنگ
  • چسبندگی فوق العاده و عدم ترک
  • خواص ضد شوره و نفوذناپذیری در برابر آب، رطوبت و یخبندان
  • حذف خطای انسانی در اختلاط مواد سنتی
  • سرعت اجرا و آماده سازی بالا