۲۷ مرداد ۱۳۹۸

شیل گلبهی

شیل گلبهی

مشخصات محصول

  • مشخصات محصول : 7*31
  • رنگ :گلبهی
  • کد محصول : شیل
  • تعداد در متر : 40

آجر شیل

مدل گلبهی