چرا اجر نما در ساختمان بسیار بهتر از سنگ است؟ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

چرا اجر نما در ساختمان بسیار بهتر از سنگ است؟

جالب است که نمای آجر نسوز چندین برابر سنگ زیبا تر ‌‌ می‌باشد. وهمچنین نمای آجری محاسن بسیار زیادی دارد که همیشه از سنگ بهتر‌‌ می‌باشد. از آن جا که هم زیباتر از سنگ‌‌ می‌باشد  هم از نظر فنی و مهندسی نمای آجری بسیار مناسبتر از سنگ است .فقط بخاطر اینکه هنوز اگاهی عموم مردم از قیمت و کلاس آجر نسوز  و سایر انواع اجر  واجرنما پایین است. بعضی افراد علی رغم میل باطنی خود از نمای آجر نسوز یا اجر قزاقی یا اجر هلندی یا اجر رستیک  یا حتی آجر شیل خودداری میکنند. و نمای ساختمان را سنگ‌‌ می‌کنند .که به نظر وب سایت شهر آجر   نمای سنگی از کمی دور تر با نمای سیمان سفید قابل تشخیص نیست . البته این نوع طرز فکر خوشبختانه عمرش رو به پایان است .و امروزه نماهای بسیار زیبا و چشم نواز با آجر نسوزنما  یا اجر قزاقی یا اجر هلندی یا اجر رستیک و آجر شیل طراحی و اجرا‌‌ می‌شود . و حتی امروزه به نظر‌‌ می‌رسد برای جان دادن وجلوه دادن به سنگ باید آنرا با آجر نسوز نما یا اجر قزاقی یا اجر هلندی  یا آجر شیل ترکیب کرد…..//.