واحدهای تولید مصالح ساختمانی فاقد پروانه استاندارد تعطیل می‌شوند ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

واحدهای تولید مصالح ساختمانی فاقد پروانه استاندارد تعطیل می‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه شورای استاندارد لرستان اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد در خصوص مصالح ساختمانی که در استان تولید می‌شود و فاقد پروانه استاندارد است توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام و مجوز واحدهای مذکور باطل و تعطیل شوند.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد در خصوص واحدهای تولیدی که مشمول استاندارد اجباری هستند، مدیر واحد قبل از زمان صدور پروانه بهره برداری نسبت به اخذ مجوز استاندارد اقدام کرده و سپس پروانه بهره برداری واحد از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شود.

مدیرکل استاندارد لرستان همچنین با بیان اینکه مواردی مشاهده می‌شود به ویژه در ساختمان‌های شخصی که بتن ریزی به صورت غیراستاندارد انجام می‌شود، یادآور شد: در این رابطه مقرر شد موضوع در قالب یک کمیته به صورت ویژه بررسی و چاره اندیشی شود.