رعایت استانداردها از الزامات ارتقای کیفیت محصولات است ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

رعایت استانداردها از الزامات ارتقای کیفیت محصولات است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رجب زاده اظهار کرد: امروزه در اکثر حوزه ها مهر استاندارد در تمامی محصولات مشاهده می شود که این موضوع جای خرسندی دارد اما برخی افراد فکر می کنند استاندارد انتهای کیفیت است.

رجب زاده افزود: استاندارد یعنی حداقل هایی که یک کالا باید برای کیفیت داشته باشد.

وی تصریح کرد: این فرهنگ در کشور ایجاد شده که مردم درخصوص استاندارد داشتن کالاها بسیار حساس هستند که امیدواریم این روند را روزبه‌روز در کیفی سازی محصولات و کالاهای سطح کشور شاهد باشیم.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: امروز در عرصه های مختلف تولیدی صنعتی و اقتصادی ورود پیدا کردیم اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید امروز به آن پرداخته بخش شناخت ظرفیت ها و فرصت هاست.

رجب زاده مطرح کرد: از تمام تولیدکنندگانی که محصولات استاندار تولید می کند بدون شک حمایت خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: تولید کننده ها باید بدانند اگر از دانش فنی و مهندسی خود تنها در شهر خود استفاده کنند یک کار روزمره است اما اگر اندیشه ما این باشد که در تمام دنیا توان استفاده از دانش ما باشد موضوع متفاوت خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: چنانچه استانداردها رعایت شود و کیفیت محصولات ارتقا یابد بازار فروش فرا استانی خواهد بود.