برنامه جدید بانک عامل مسکن برای کاهش ۲۵ درصدی قیمت ساخت مسکن ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

برنامه جدید بانک عامل مسکن برای کاهش ۲۵ درصدی قیمت ساخت مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمدحسن مرادی درباره آخرین وضعیت تأسیس شرکت برای ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن و مسؤولیت بانک در زنجیره تأمین مسکن، گفت: سامانه‌ای توسط بانک در حال راه‌اندازی و تکمیل است.

مدیر امور طرح و برنامه این بانک ادامه داد: در خصوص کارت اعتباری مصالح دو روش پیشنهاد شد. اولین روش این بود که بنیاد مسکن با شرکت بازرگانی زیرمجموعه بانک تحت مدیریت بنیاد مسکن شرکتی را تأسیس کنند که آن شرکت در خصوص پروژه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی تحت مسئولیت بنیاد مسکن اقدام کند که بانک عامل بخش مسکن در آن شرکت ۳۳ درصد سهام دارد و در هفته‌های آتی رونمایی می‌شود.

مرادی افزود: بانک همچنین سامانه‌ای را نیز در دست طراحی دارد که آن سامانه، جامع‌تر از شرکت مشترک بین بنیاد مسکن و بانک است و طراحی آن انجام شده است. وی تصریح کرد: سامانه در حال راه اندازی توسط بانک برای کل مشتریان و بازار مسکن است و از طریق آن، کارت اعتباری مصالح به سازندگان معتبر ارائه می‌شود.

مدیر امور طرح و برنامه این بانک یادآور شد: ایده اولیه راه اندازی شرکتی برای زنجیره تأمین مصالح که ارائه کارت مصالح ساختمان نیز بخشی از آن است حدود ۸ سال گذشته مطرح شد. اما کار اصلی آن عملاً از سال گذشته آغاز شد.

وی توضیح داد: بانک مذکور در این خصوص پروژه‌ای تحقیقاتی را با دانشگاه امیرکبیر آغاز کرد که به سرانجام رسید. همچنین در ارتباط با زنجیره تأمین مصالح و ارائه کارت مصالح ساختمان به سازندگان با دانشگاه تهران نیز جلساتی برگزار شد.

مرادی تصریح کرد: سامانه زنجیره تأمین مسکن و ارائه کارت اعتباری مصالح، تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. گفتنی است بر اساس اعلام کارشناسان ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمان می‌تواند تا حدود ۲۵ درصد موجب کاهش قیمت تمام شده مسکن شود.